da "Pietravecchia"

TANA DEGLI STRASSASACCHI - ROCCHETTA NERVINA